Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe `Ad-Astra` w Sosnowcu

Jesteś tutaj: Strona główna - Harmonogram zajęć w 2021 r.

Harmonogram zajęć w 2021 r.                                       Harmonogram zajęć w Sosnowieckim

              Stowarzyszeniu Trzeźwościowym „Ad-Astra”

                                 w  Sosnowcu w 2021 r.

 


 1Poniedziałek godz. 16.00-20.00   I Kontakt, grupa wsparcia   oraz informacje telef. dla osób zgłaszających się do stowarzyszenia po pomoc, wsparcie i informacje prowadzone przez osobę wyznaczoną ze szkoleniami      w w/w tematach Grupa wsparcia dla osób uzależnionych prowadzona przez członków klubu ze szkoleniem prowadzenia grup wsparcia. Spotkania tematyczne dotyczące choroby alkoholowej i uzależnienia.    

2Wtorek  godz. 16.00 – 20.00 I Kontakt, grupa wsparcia, Informacje telef. dla osób zgłaszających się do stowarzyszenia po pomoc, wsparcie i informacje prowadzone przez osobę wyznaczoną ze szkoleniami w w/w tematach Spotkania społeczności klubowej-nasze sprawy, sprawy organizacyjne i informacyjne, dyskusje członków klubu związane z uzależnieniami i sposobami wyjścia z nałogów. Spotkania z psychologami.

3. Środa  godz. 9.00 – 12.00 dyżury pełnione przez członków stowarzyszenia posiadających szkolenie I kontaktu i rozmowy motywacyjne i informacyjne z osobami zgłaszającymi się do stowarzyszenia po pomoc, wsparcie i informacje.

Środa godz. 16.00 – 20.00 I Kontakt , grupa wsparcia i informacje telef. dla osób zgłaszających się do stowarzyszenia po pomoc , wsparcie i informacje prowadzone przez osobę wyznaczoną ze szkoleniami w w/w tematach oraz członków klubu prowadzona przez członków klubu ze szkoleniem prowadzenia grup wsparcia, bilard. Bezpłatne porady psychologiczne.

4. Czwartek  godz.16.00 – 20.00 I Kontakt, grupa wsparcia i Informacje telef dla osób zgłaszających się Do Stowarzyszenia po pomoc, wsparcie i informacje prowadzone przez osobę wyznaczoną ze szkoleniami w w/w tematach Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych członków klubu prowadzona przez członka klubu ze szkoleniem prowadzenia grup wsparcia klubu. Bezpłatne porady psychologiczne

 5. Piątek  godz. 16.00 -20.00 I Kontakt, grupa wsparcia i Informacje telef. dla osób zgłaszających się do Stowarzyszenia po pomoc, wsparcie i informacje prowadzone przez osobę wyznaczoną ze szkoleniami w w/w tematach Spotkania społeczności klubowej, spotkania i pogadanki z zaproszonymi terapeutami i psychologami na temat choroby alkoholowej Projekcje filmów poglądowych, spotkania i warsztaty z psychologami.

6. Sobota  godz.16.00-19.00 I Kontakt, telefon zaufania z osobami zgłaszającymi się do stowarzyszenia po pomoc i informacje prowadzone przez osobę wyznaczoną ze szkoleniami w w/w tematach Spotkania rodzinne, rocznicowe, integracyjne, oraz zajęcia bilard, tenis , wyjazdy integracyjne, udział w spektaklach teatralnych itp.


Polecamy

Śląskie. Pozytywna Energia

FIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Witryna jest częścią Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego