Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe `Ad-Astra` w Sosnowcu

Jesteś tutaj: Strona główna - Misja i cele

Misja i cele

         -  propagowanie wśród społeczności lokalnej wzorców zdrowego i trzeźwego
            stylu życia
         -  poprawa funkcjonowania trzeźwej rodziny w społeczności lokalnej 

         -  aktywność na rzecz społeczności lokalnej

         -  podejmowanie działań propagujących w społeczeństwie ideę trzeźwości

         -  organizowanie różnorodnych form służących poprawie relacji rodzinnych
         -  pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i trudnych problemów rodzinnych

         -  niesienie wszechstronnej pomocy w kształtowaniu własnego rozwoju   

             i odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie
             pracy   i środowisku lokalnym
         -  samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno - etycznych
            ze szczególnym uwzględnieniem istoty zespołu uzależnienia od alkoholu
         -  odbudowa i poprawa więzi rodzinnych w rodzinach z problemami uzależnień
         -  zrozumienie wartości w życiu człowieka i rodziny
         -  wspomaganie procesu trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielanie
            wsparcia  osobom uzależnionym i ich rodzinom

         -  realizacja programów rozbudzających zainteresowania, aktywność życiową  

             i społeczną osób trzeźwiejących

          -  integracja zawodowa i społeczna osób uzależnionych po zakończeniu terapii

          -  rozwijanie w członkach klubu pożytecznych i satysfakcjonujących

             zainteresowań oraz zapewnienie niezbędnych warunków spędzania wolnego

             czasu bez alkoholu, narkotyków i hazardu

          -  organizowanie spotkań dyskusyjnych, pogadanek i prelekcji prowadzonych

             przez terapeutów, psychologów i lekarzy dotyczących problemów uzależnień     

          i sposobem wychodzenia z uzależnienia

          -  podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji środowisk abstynenckich
          -  uczenie kultury życia i funkcjonowania bez alkoholu

          -  informacje i promowanie działalności Stowarzyszenia na rzecz mieszkańców poprzez

             udział w imprezach promujących trzeźwość wśród mieszkańców Sosnowca

             (Festiwale Organizacji Pozarządowych)

          -  prowadzenie rozmów motywacyjno – informacyjnych przez członków Stowarzyszenia   

             z osobami zgłaszającymi się po pomoc i wsparcie

          -  współpraca z innymi Stowarzyszeniami abstynenckimi na terenie miasta Sosnowca  

              i regionu w kwestii dotyczącej prowadzenia działalności na rzecz ludzi

              uzależnionych i ich rodzin

          -  udział członków Stowarzyszenia w terapiach w Centrum Psychoterapii i Leczenia
              Uzależnień  w Sosnowcu
          -  doprowadzenie do stałej abstynencji członków Stowarzyszenia.
 
 
 

Polecamy

Śląskie. Pozytywna Energia

FIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Witryna jest częścią Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego