Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Stowarzyszenie Klub Abstynenta `Ad-Astra` Sosnowiec

Jesteś tutaj: Strona główna - Nasza działalność

Nasza działalność

                                  
Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Ad-Astra" Sosnowiec istniejące od roku 1988 jest organizacją działającą w obszarze pożytku publicznego zgodnie z Ustawą o Pożytku Publicznym i Wolontariacie z dnia 24.04.2003
oraz Prawem  o Stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane jako Klub Abstynenta "Ad-Astra" w Sądzie Rejonowym w Katowicach w Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego o Nr. KRS 0000101280.

Stowarzyszenie posiada certyfikat działań stowarzyszeń abstynenckich wydany przez Krajową radę Związków                          i Stowarzyszeń Abstynenckich ,  PARP  i Centrum Inicjatyw Obywatelskich  OPUS Łódź.
 
Stowarzyszenie swoją działalność prowadzi zgodnie ze Statutem utworzonym przez członków klubu i zatwierdzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach oraz zgodnie z regulaminem obowiązującym w klubie.
 
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność i utrzymuje się z dotacji Gminy Sosnowiec. Dotacja jest otrzymywana na podstawie ofert składanych prze Klub Abstynenta "Ad-Astra"każdego roku na konkurs ogłaszany przez Prezydenta Miasta Sosnowiec. Składane oferty przez Stowarzyszenie na realizację zadań projektów, które są zgodne z zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla  mieszkańców Sosnowca biorą udział w konkursie i są oceniane przez komisję konkursową.
 
Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność i realizuje zadania projektów również ze składek członkowskich i wolnych datków wpłacanych dobrowolnie przez członków klubu, ich rodziny i sympatyków,które przeznaczane są na działalność statutową . 
 
                                         Stowarzyszenie jest członkiem:
 
Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich
Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich woj. Śląskiego w Katowicach
Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Sosnowcu
Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Sosnowcu
                                 
 
                           Praca programowa Klubu Abstynenta "Ad-Astra"
 
Praca programowa klubu opiera się o sformułowanie programu z punktu widzenia  "człowiek w problemie alkoholowym" a nie "problem alkoholowy w człowieku"Bazuje ona szczególnie na predyspozycjach i możliwościach członków klubu. Sama w sobie nie jest leczeniem i nie zastępuje działań terapeutycznych, które są prowadzone w ośrodkach do tego powołanych co nie znaczy, ze w klubie nie prowadzone są takie działania m.innymi przez organizowanie spotkań i pogadanek ze  specjalistami w temacie uzależnienia i współuzależnienia, szkoleń, działalności grup wsparcia i grup samopomocowych. W wielu wypadkach klub stanowi jedyne miejsce, gdzie uzyskuje się pomoc w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych człowieka i rodziny.
Praca programowa klubu ma za zadanie doprowadzić do realizacji przez osobę uzależnioną i rodzinę poza klubem, życia w pełnej trzeźwości z zachowaniem komfortu psychicznego i społecznego. Klub przeobraża w rzeczywistości tych ludzi i ich rodziny z jednostek mających własne problemy i stwarzające problemy innym pogrążonym często w alkoholiźmie, w jednostki w pełni wartościowe, otwarte na pomaganie innym w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w jednostki samodzielne i zawsze trzeźwe pomimo uzależnienia. Odbywa się to w oparciu o doświadczenia własne, doświadczenia innych społeczności klubowych, a także w oparciu o posiadaną wiedzę o problemie alkoholowym i życiu. W pracy klubu niezbędne jest oczywiście korzystanie z różnego rodzaju doradztwa i edukacji u specjalistów zajmujących się profesjonalnie rozwiązywaniem różnego rodzaju problemów.
 
Uzależnienie od alkoholu niszczy nie tylko tych, którzy piją, ale całe rodziny. Jednak spustoszenie, jakie choroba ta powoduje wśród najbliższych osoby pijącej, często pozostaje w tajemnicy. Jak przetrwać w atmosferze, w której panuje niepewność oraz niepokój ?Jak wspierać kogoś, kto podejmuje wysiłek aby nie pić i trwać w abstynencji? Gdzie znaleźć pomoc? To właśnie w Klubie Abstynenta "Ad-Astra' uświadamiamy osoby, co to jest uzależnienie i jak żyć z osobami uzależnionymi. Klub przedstawia osobom uzależnionym oraz ich rodzinom jako osobom współuzależnionym metody zdobycia motywacji do zmiany życia. Pomaga zrozumieć mechanizmy rządzące uzależnieniem oraz jaką rolę w tym procesie ma do spełnienia jako organizacja dla członków rodzin osób uzależnionych.
 
Dla spełnienia oczekiwań ze strony osób zgłaszających się do  Klubu po pomoc i wsparcie
z problemem uzależnienia od alkoholu oraz ich rodzinom oferujemy:

 

   *  Grupę wsparcia dla osób uzależnionych w poniedziałki                     - w godz.   17.30  -  20.00
   *  Grupę wsparcia dla osób współuzależnionych w czwartki                 - w godz.   16.30  -  20.00
 
  
  Klub "Ad-Astra" zapewnia swoim członkom i wszystkim osobom zgłaszającym się po pomoc
  i wsparcie pracę nad własnym rozwojem poprzez korzystanie z różnych programów i zajęć
  realizowanych przez klub.
 
  Klub zapewnia stworzenie alternatywnego środowiska ludziom uzależnionym od alkoholu
  pragnącym zaprzestania picia alkoholu i ich rodzinom.
 
  Klub działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu
  oraz przeciwdziałania alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu.
 
 Zarząd Stowarzyszenia współpracuje z Dyrekcją Teatru Zagłębia w Sosnowcu  
  w zakresie udziału członków klubu wraz z rodzinami w spektaklach teatralnych
 z płatnością za bilety w bonifikacie 50%.

MOSiR Sosnowiec dla członków klubu "Ad-Astra" udostępnia karnety na krytą pływalnię
przy ul. Żeromskiego w Sosnowcu w cenie promocyjnej.
 
 

 

            
 
 
 
 
 
 

Polecamy

Śląskie. Pozytywna Energia

FIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Witryna jest częścią Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego