Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe `Ad-Astra` w Sosnowcu

Jesteś tutaj: Strona główna - Co to jest Stowarzyszenie/klub abstynencki ?

Co to jest Stowarzyszenie/klub abstynencki ?

 
Co to jest Stowarzyszenie/klub abstynencki ?
 
Można by na to pytanie odpowiedzieć jednym zdaniem - jest to miejsce, w którym człowiek znajduje możliwość rozwiązania swoich problemów z alkoholem poprzez pracę nad sobą, bycie z ludźmi mającymi ten sam problem, którzy wrócili do normalnego, trzeźwego życia.To oczywiście odpowiedź w ogromnym skrócie. Do klubu co roku trafia wiele osób kobiet i mężczyzn, uzależnionych i współuzależnionych, by uzyskać bezpłatną pomoc i informację o problemie alkoholowym i sposób w jego rozwiązaniu. Alkoholizm wyraża się w podobny sposób u każdego. To niepokój, strach, depresja, kłopoty finansowe i rodzinne, a po pewnym czasie inne skutki psychiczne i fizyczne związane z rosnącym uzależnieniem.
W klubie odbywają się zajęcia samopomocowe w odpowiednich, zapewniających dyskrecję warunkach, oparte o wzajemną przyjaźń i zaufanie. Nikt się tu z nikogo nie śmieje i nie szydzi czy znieważa, ludzie są tu po to, by pomagać innym na drodze do trzeźwego życia. Jest to miejsce, w którym ludzie uzależnieni oraz ich rodziny uczą się nowego życia, życia na trzeźwo, uczą się radzić sobie w każdej nowej sytuacji i z każdym problemem. Panująca atmosfera w klubie stwarza poczucie bezpieczeństwa dla każdego, sprzyja pracy nad sobą. Jest to również miejsce spotkań towarzyskich, wspólnych zabaw na trzeźwo, wyjazdów integracyjnych na zloty, obozy i wycieczki, miejsce, gdzie odzyskuje się wiarę w siebie i spokój duszy.
Kiedy człowiek pozbędzie się problemu z alkoholem-uzyska więcej możliwości, aby zdobyć szacunek otoczenia, rodziny, społeczności - poprawienia swoich warunków bytowych oraz poziomu życia, odzyska także godność i zaufanie poprzez trzeźwość, która jest tak bardzo ważna dla rozwoju osobistego człowieka. Trzeźwość to warunek, by przeżyć swoje życie w pełni szczęśliwie i godnie.
Należy również dodać, że klub abstynencki jako podmiot organizacji społecznej, spełnia bardzo ważną rolę w społeczności lokalnej, w gminach. Klub  współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami, izbą wytrzeźwień, Centrum Leczenia Uzależnień w Sosnowcu i  innymi organizacjami pozarządowymi.
Klub jest szkołą życia w abstynenckiej trzeźwości.
Klub poprzez członkostwo w Krajowej Radzie Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich, w Regionalnym Związku Stowarzyszeń Abstynenckich, w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych w Sosnowcu, ma swoje znaczące miejsce w działaniach na rzecz trzeźwości społeczności lokalnej.
 
Czym dla kobiety jest klub abstynencki ?
 
Często z problemem uzależnienia od alkoholu związane są kobiety - matki, zony, siostry, córki - jako osoby uzależnione bądź współuzależnione. Dla kobiet uzależnionych od alkoholu klub jest miejscem, w którym uzyskają niezbędną wiedzę na temat problemu i informację, co mogą zrobić w sytuacji, jeżeli zajdzie potrzeba uzyskania np. pomocy lekarskiej, ponieważ z klubami często współpracują lekarze, każda pomoc udzielana jest bezpłatnie.
Kluby są wielkimi rodzinami, gdzie jak w wielu rodzinach bywa, wzajemnie się sobie pomaga. Pamiętać bowiem należy, że w pewnym momencie picia człowiek pozostaje sam - sam ze sobą i ze swoimi problemami. Klub to takie miejsce, gdzie swoją drogę do trzeźwości zaczynało większość ludzi mających problem z alkoholem, gdzie człowiek nie jest sam, nic się tu nie ryzykuje, za to można wiele zyskać. Wiele kobiet uzależnionych, które same uznały się za stracone, w klubie odzyskały wiarę w siebie, powróciły do normalnego życia, odzyskały rodzinę i szczęście.
Pamiętajmy, że wszyscy mamy taką szansę - należy tylko z niej skorzystać.
Kobiety współuzależnione zwykle tracą nadzieję na lepsze jutro. Tracą poczucie swojej własnej wartości, poczucie bezpieczeństwa, którego tak bardzo im potrzeba. Często są to także kobiety nad którymi osoby uzależnione znęcają się fizycznie i psychicznie. Praca w klubie pomaga im wszystkim w powrocie do równowagi psychicznej, niejednokrotnie poprzez uzyskany spokój wewnętrzny powracają również do lepszej kondycji fizycznej. Odzyskują chęć do życia, do pracy, a to pozwala im uzyskać poczucie bezpieczeństwa bytu materialnego i niezależności. Ważne jest także przywrócenie poczucia własnej wartości.
Klub abstynencki jest miejscem, gdzie otrzymują one pomoc w formie informacji o uzależnieniu, wsparcie moralne, które pozwoli im uwierzyć w lepsze jutro, możliwość wyjścia z nałogu, prawo do normalnego życia poprzez umiejętne postępowanie z osoba uzależnioną.
 
Czym dla mężczyzny jest klub abstynencki ?
 
W naszym środowisku ogólnie przyjęło się, że to zwykle mężczyzna jest głową rodziny. Głównie dlatego, że jest silniejszy, odważny, stwarza poczucie bezpieczeństwa, zarabia pieniądze na utrzymanie rodziny. Przyjęło się również, że to oni panowie są winni niejednokrotnie rozpadowi małżeństwa i rodziny, że to właśnie oni, gdy piją są źli, porywczy, wulgarni i brutalni, że mają problem z nadużywaniem alkoholu. Rzadko zdarza się, że społeczeństwo zauważy, iż to nieraz mężczyzna pełni obowiązki ojca i matki, że to on jest narażony na nieprzyjemności ze strony żony, osoby uzależnionej od alkoholu.
Kluby abstynenckie ze swoimi programami pracy przygotowane są  na przyjęcie uzależnionych jak i współuzależnionych. Przeważająca część świadczeń oferowanych przez klub ma charakter terapeutyczny, odbywają się tu zajęcia grup samopomocowych, grup wsparcia i spotkania z terapeutami. Jak to często bywa nadużywanie alkoholu najpierw powoduje utratę zaufania ze strony rodziny, potem kolegów i przełożonych w pracy, którzy w pewnym momencie mają już dosyć awantur, zniewag, brudu a także braku bezpieczeństwa, na którym oparte jest życie rodzinne. W  konsekwencji człowiek uzależniony od alkoholu zostaje sam ze swoim problemem. Alkohol jest środkiem, który sieje ogromne spustoszenie w organizmie ludzkim, który prawie bezpowrotnie niszczy komórki mózgowe, żołądek i inne organy. Jednak chore jest nie tylko ciało, ale również dusza. Przebudzenie z takiego bezsensu dla osoby uzależnionej bywa zwykle bardzo bolesne. Uświadomienie sobie, że wokoło jest pustka, jest straszne i niekiedy kończy się tragicznie.
Klub jest właśnie po to, by pokazać tym ludziom, że świat i wszystko co nas otacza, jest naszym sprzymierzeńcem, musimy tylko chcieć pomóc sobie. Mężczyźni należący do klubu potrafią nauczyć i pokazać, jak wyjść z tego zaklętego koła alkoholowego, którym człowiek jest opętany, a wejść na drogę do trzeźwości.
Po uzyskaniu informacji czym jest uzależnienie od alkoholu, poprzez grupy wsparcia, grupy edukacyjne potem grupy terapeutyczne i szkolenia prowadzone w klubie przez terapeutów, mężczyzna zaczyna odnajdywać siebie, siebie, kórego kiedyś zatracił. Poprzez pracę nad sobą powoli odzyskuje zaufanie, wiarę w siebie, w swoją siłę w dążeniu do trzeźwego życia. zaczyna dostrzegać świat, własną żonę i dzieci oraz innych ludzi. Życie teraz dopiero zaczyna nabierać sensu.
I wtedy mężczyzna rzeczywiście, a nie w przenośni staje się głową rodziny.
 
Miejsce rodziny w klubie abstynenckim.
 
W problemie uzależnienia od alkoholu bardzo często rodziny ulegają rozpadowi. Najczęściej następuje to dlatego, że osoba uzależniona staje się nieodpowiedzialna, niechętna, coraz agresywniejsza, znęca się fizycznie i psychicznie nad współmałżonkiem i dziećmi - staje się po prostu nie do zniesienia. Ponieważ każdy człowiek ma prawo do normalnego życia, do życia spokojnego i godnego, to rodzina zadaje sobie pytanie - w imię czego ma  cierpieć, poddawać się, dlaczego dzieci mają nie spać po nocach lub tułać się po sąsiadach, dlaczego mają się wstydzić za mamę czy tatę ? - one niczemu nie są winne. I drugie pytanie, gdzie i u kogo szukać ratunku ? Jaki jest sposób na uratowanie rodziny ?
I tu dochodzimy do klubu abstynenckiego, dla którego rodzina jest bardzo ważną komórką. Poprzez udział w działaniach klubowych często udaje się uratować rodzinę. W klubie odbywają się zajęcia samopomocowe dla osób współuzależnionych, spotkania terapeutyczne dla współuzależnionych  i rodzin z terapeutami, poradami prawnymi oraz funkcjonuje grupa wsparcia Al  Anon. Organizowane są obozy terapeutyczno - integracyjno - rodzinne, wycieczki integracyjne dla całych rodzin w celu odbudowy komunikacji małżeńskiej i z dziećmi, gdzie każda rodzina z problemem choroby alkoholowej nieraz po raz pierwszy w życiu bądź od dłuższego czasu może być ze sobą razem. Na takich wyjazdach poznają bliżej siebie, a także inne rodziny, dzielą się swoimi doświadczeniami i słuchają doświadczeń innych.
Klub dla rodziny jest azylem, miejscem bezpiecznym. Tu uczą się, jak pokonywać trudności w dążeniu do lepszego standardu życiowego, do lepszego jutra, tu uczą się rozmawiać ze sobą i dziećmi, tu poznają drogę do abstynenckiej trzeźwości.
Rodzina zaczyna wszystko budować od nowa. Zaczyna się dostrzegać  wzajemnie, patrzeć na siebie, poznawać, kochać i szanować. Chcą być razem, chcą tworzyć całość - choć nie jest to łatwe. Korzyści wypływające z pracy nad sobą są wymierne, ponieważ większość  rodzin - członków klubu abstynenckiego- zostaje odbudowana, choć wcześniej wydawało się, że są bez szans. A przecież nie tylko dla członków klubów abstynenckich, samych klubów, ale dla wszystkich ludzi na świecie ważne jest spokojne i godne życie rodzinne.
 

Polecamy

Śląskie. Pozytywna Energia

FIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Witryna jest częścią Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego